N, A., M, D., C, R., K P, M., & K, V. (2014). Formulation development and in vitro evaluation of nanosuspensions loaded with Atorvastatin calcium. Asian Journal of Pharmaceutics (AJP), 4(1). https://doi.org/10.22377/ajp.v4i1.119