Vol 7, No 1 (2013)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v7i1

Table of Contents

Articles

Habeeb Panikkarakayil, Madhavan Nampoothiri, Gladis Kachappilly, Mohammed Shameem, Raghunath Pariyani, Y Anitha
PDF
Sadhana R. Shahi, Shivram B. Shinde, Nityanand S. Zadbuke, Abhay N. Padalkar
PDF
Vrushali S Kashikar, Indrajeet D Gonjari
PDF
Hetal P Thakkar, Arpita A Patel, Nirav P Chauhan
PDF
Vinod Singh, Hitesh Sharma, Ram Veerma, Athar Javed, Mamta Singh
PDF
Viralkumar Patel, Sunil Patel
PDF
Jadupati Malakar, Amit K Nayak, Dilipkumar Pal, Paramita Jana
PDF