Janmejaya Samal, Dr, C/O Mr. Bijaya Ketan Samal, Pansapalli, P.O. Bangarada, Gangapur, Ganjam - 761 123, Odisha, India, India