Vol 7, No 2 (2013)

Apr-June

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v7i2

Table of Contents

Articles

Satish H Patil, Gokul S Talele
PDF
Khokan Bera, Khomendra Kumar Sarwa, Bhaskar Mazumder
PDF
Anne Ramu, Suyadevara Vidyadhara, Nayakanti Devanna1, Uttlapalli Thirumala Naidu, Pavuluri Lakshmi Kalyani
PDF
Ashish Y Pawar, Deelip V Derle
PDF
Jitendra Jagtap, Moreshwar Patil, Vijay Patil
PDF
Chandna Chandan, Maheshwari RK
PDF
Alankar Shrivastava, Jitendra Sharma, Saurabh Jain, Kanhaiya Lal Aggrawal
PDF