Vol 6, No 1 (2012)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v6i1

Table of Contents

Articles

Rajkapoor Balasubramanian, Abdussalam A Sughir, Goupale Damodar
PDF
Nadimpalli Radhadevi, Veeranna Balamuralidhara, Teggina Math Pramod Kumar, Valluru Ravi
PDF
Haripriya Puthoori, TEGK Murthy, Atul Kaushik, Murthy K2
PDF
Harikumar SL, Abhishek Sharma
PDF
Harekrishna Roy, Kirti R Parida, Sisir Nandi, Sanjay K Panda, Debendra K Mohapatra
PDF
Dixit Anil Satyanarayana, Kulkarni P Keshavarao
PDF
Trishna Bal, Padala Narasimha Murthy, Shubhranshu Sengupta
PDF
Saahil Arora, Gaurav Bisen, RD Budhiraja
PDF
Namdeo R Jadhav, Hitesh R Bhakare, Badrinath K Bhawale
PDF
Azza A Hasan
PDF