Vol 6, No 3 (2012)

Jul-Sep

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v6i3

Table of Contents

Articles

Vaibhav Rastogi, Pragya Yadav
PDF
Dasharath M Patel, Pratik M Shah, Chhagan N Patel
PDF
Pooja Jani, Kantilal Vadalia, Hiral Bagdai, Ronak Dedania, Paresh Manseta
PDF
A Maria John Newton, L Prabakaran, KN Jayaveera
PDF
Sunil Kumar, Roshan Issarani, BP Nagori, Munish Ahuja
PDF
Anwar Daud, Minal Bonde, Nidhi Sapkal, Naresh Gaikwad
PDF
Jessy Shaji, Sneha Iyer
PDF
Mohan Rathi, Rohan Medhekar, Ashish Pawar, Chetan Yewale, Vilas Gudsoorkar
PDF
Hitesh K Patel, Pranav V Patel, Chetan K Misan, Dhaval S Mehta, Mandev B Patel
PDF