Vol 5, No 1 (2011)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v5i1

Table of Contents

Articles

Ogaji Ikoni
PDF
Ashwini R Madgulkar, Mangesh R Bhalekar, Amruta S Ner, Nitin D Wable
PDF
Suryadevara Vidyadhara, Janga Ramesh Babu, Talamanchi Bala krishna, Talamanchi Bala krishna
PDF
El-Nahas Hanan, Ghazy Fakhry, El-Ghamry Hanaa, Sabry Shereen
PDF
Anjana Adhyapak, Desai BG
PDF
Sandeep C Atram
PDF
Rohit Bisht
PDF
Jagadeesh G Hiremath, V Kusum Devi
PDF
Editor AJP
PDF