Vol 5, No 3 (2011)

Jul-Sep

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v5i3

Table of Contents

Articles

Archana Agrawal, Maheshwari RK
PDF
Murthy TEGK, Bala Vishnu Priya Mukkala, Suresh Babu VV
PDF
Bala Vishnu Priya Mukkala,, Murthy TEGK
PDF
Bhabani Shankar Nayak, P Ellaiah, Dharmajit Pattanayak, Saumya Das
PDF
Nahla Barakat, Ehab Fouad
PDF
M Alagusundaram, C Madhusudhana Chetty, D Dhachinamoorthi
PDF
Nuggehally R Srinivas
PDF
Anwar S Daud, Nidhi P Sapkal, Minal N Bonde
PDF