Vol 4, No 1 (2010)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v4i1

Table of Contents

Articles

Samip S Shah, Shridhar J Pandya1, Mahesh K Waghulade
PDF
Arunkumar N, Deecaraman M, Rani C, Mohanraj K P, Venkateskumar K
PDF
Sunita Dahiya, Atul Kaushik
PDF
L Srinivas, K V Ramana Murthy
PDF
Anant R Paradkar, Atmaram P Pawar
PDF
Subhra Prakash Bhattacharyya, Indrani Bhattacharyya, Niranjan Patro
PDF
Golam Kibria, Afsana Akhter, K M Ariful Islam
PDF
S Jeevanandham, D Dhachinamoorthi, K B Chandra Sekhar, M Muthukumaran, N Sriram, J Joysaruby
PDF
Rajesh N Kane, Bhanudas S Kuchekar
PDF
R K Maheshwari
PDF
V Senthil, S Gopalakrishnan, R Sureshkumar, N Jawahar, G N K Ganesh, D Nagasamyvenkatesh
PDF
Editor AJP
PDF
Editor AJP
PDF
Samip S Shah, Joshi Rahul, Prabhu Prabhakar
PDF
I S Iman, A S Nadia, M Abdou Ebtsam
PDF