Vol 4, No 3 (2010)

Jul-Sep

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v4i3

Table of Contents

Articles

Vineet Mathur, Yamini Satrawala, Mithun Singh Rajput
PDF
Rakesh Patel, Kaushal P Patel
PDF
Bhawandeep Gill, Tejvir Kaur, Sandeep Kumar, G D Gupta
PDF
M Saravanakumar, N Venkateswaramurthy, D Dhachinamoorthi, P Perumal
PDF
G Ashwini Kumar, Amit Bhat, Shoba Rani
PDF
Rajesh Kumar Maheshwari, Arpna Indurkhya
PDF
Samip Shah, Pandya Shridhar, Dipti Gohil
PDF
B Yerriswamy, C Lakshmi Narayana Reddy, C Venkata Prasad, M C S Subha, K Chowdoji Rao, Venkatareddy G
PDF
Jagadeesh G Hiremath, V Kusum Devi
PDF
K B Patel, S N Shete, V S Belgamwar, A R Tekade
PDF