Vol 5, No 2 (2011)

Apr-June

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v5i2

Table of Contents

Articles

Riten A Shah, Maulik R Mehta, Dasharath M Patel, Chhagan N Patel
PDF
P K Lakshmi, J Sreekanth, Aishwarya Sridharan
PDF
Ramani Gade, TEGK Murthy
PDF
Abdel Naser Zaid
PDF
Aman Soni, Anand Gadad, Panchaxari Dandagi, Vinayak Mastiholimath
PDF
Nicholas C Obitte, Amarauche Chukwu
PDF
Jeetendra Singh Negi, Vandana Jugran, Nikhil Kasliwal
PDF
Manjunatha Kattalagere Maheswarappa, Priyankabahen Dineshchandra Desai
PDF
Hitesh B Gevariya, Suresh Gami, Nitin Patel
PDF
Deepa T Vasudevan, S Gopalakrishnan, Kavitha R Dinesh, KG Ravikumar, KR Sundaram, AKK Unni
PDF
Viroj Wiwanitkit
PDF
Editor AJP
PDF