Vol 5, No 4 (2011)

Oct-Dec

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v5i4

Table of Contents

Articles

Vinod L Gaikwad, Namdeo R Jadhav
PDF
N Venkateswaramurthy, R Sambathkumar, P Perumal
PDF
NG Nanjundaswamy, Fatima Sanjeri Dasankoppa1
PDF
Antesh Kumar Jha, Dipak Chetia
PDF
Sachin U Kushare, Atul A Phatak, Praveen D Chaudhari
PDF
Jagadeesh G Hiremath, Pragnesh B Patel, Rajesh Kumar Aitha, Prasanthkumar Mura, Subhash Palavalli G
PDF
Saahil Arora, Budhiraja RD
PDF
Santosh B Totiger, Jagadeesh G Hiremath
PDF