Vol 2, No 3 (2008)

Jul-Sep

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v2i3

Table of Contents

Articles

Veena S Belgamwar, Mohit S Pandey, Dhiraj S Chauk, Sanjay J Surana
PDF
Nisha Mary Joseph, Pramod Kumar Sharma
PDF
Veena S Belgamwar, Madhuri V Gaikwad, Ganesh B Patil, Sanjay Surana
PDF
Ravi S Shukla, Asha Patel, M L Soni, Vishesh Modi, Y A Jaliwala
PDF
R V Heralgi, C C Simpi, N V Kalyane, S R Karajgi
PDF
Kovur Purushotham, M D Najmuddin, B Satyanath
PDF
Neela Manish Bhatia, Santosh Kumar Ganbavale, Harinath Nivrutti More
PDF
Editor AJP
PDF
Narendra Kumar, Akhilesh K Jain, Chhater Singh, Rajesh Kumar
PDF
T E Gopala Krishna Murthy, C Mayuren
PDF
Ashutosh Mohapatra, Rajesh K Parikh, Mukesh C Gohel
PDF
Ashutosh Mohapatra, Rajesh K Parikh, Mukesh C Gohel
PDF
Ashutosh Mohapatra, Rajesh K Parikh, Mukesh C Gohel
PDF