Vol 2, No 2 (2008)

Apr-June

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v2i2

Table of Contents

Articles

Parul Trivedi, A M L Verma, N Garud
PDF
A S Mundada, D R Meshram, H B Banbale, M R Bhalekar, J G Avari
PDF
P Priyanka, P Suresh1
PDF
Nazma Inamdar, Kiran Bhise, Shakeel Memon
PDF
Editor AJP
PDF
Ajay Gaur, Anil Midha1, Arvind L Bhatia
PDF
Talasila Eswara Gopala Krishna Murthy, Vankayalapati Saikishore
PDF
Debajyoti Ray, Prafulla Kumar Sahoo, Guru Prasad Mohanta
PDF
M V Ramana, M Himaja, Kamal Dua, V K Sharma, Kavita Pabreja
PDF
R V Kulkarni, Anirudh Shah, Rashmi Boppana
PDF
Ravi Shankar Shukla, S Pandey, Rajesh Bargale
PDF