Vol 2, No 1 (2008)

Jan-Mar

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v2i1

Table of Contents

Articles

B G Desai, A R Annamalai, B Divya, B M Dinesh
PDF
Suresh Bandari, Rajendar Kumar Mittapalli, Ramesh Gannu
PDF
Vijay D Wagh, Beena Inamdar, M K Samanta
PDF
Amol Padsalg, Devendra Jain, Sanjay Bidkar, Dommati Harinarayana, Vijay Jadhav
PDF
S B Bhise, M Rajkumar
PDF
Sabreen Jan, Divyakumar Bora, Kiran Bhise
PDF
Vikash Chavda, Rajesh Kumar Maheshwari
PDF
R K Maheshwari, Ravi Shankar Shukla
PDF
Amol Padsalgi, Sanjay Bidkar, Vijay Jadhav, Deepak Sheladiya
PDF
Nirav V Patel, Narendra P Chotai, Mayur P Patel
PDF
Deelip V Derle, Mrudula Bele, Nikhil Kasliwal
PDF
R Sadashivaiah, B M Dinesh, Uma A Patil, K S Raghu
PDF
D S Panda, N S K Choudhury, M Yedukondalu, S Si, R Gupta
PDF
Ashwini Madgulkar, Shivajirao Kadam, Varsha Pokharkar
PDF
Shailesh Sharma, G D Gupta
PDF
S N Hiremath, R K Raghavendra, F Sunil, L S Danki, M V Rampure, P V Swamy, U V Bhosale
PDF