Vol 4, No 2 (2010)

Apr-June

DOI: http://dx.doi.org/10.22377/ajp.v4i2

Table of Contents

Articles

Inderjeet Singh, Prasanthi Sri
PDF
Anilkumar J Shinde, Amit L Shinde, Harinath N More
PDF
Ikoni Ogaji, Obiageli Nnoli
PDF
Pradnya Patil, N G Raghavendra Rao, Doddayya Hiremath
PDF
Sijumon Kunjachan, Sajan Jose, Twan Lammers
PDF
V R Sinha, A Aggarwal, S Srivastava
PDF
Rashmi Dahima, Rajesh Sharma
PDF
Jaya Agnihotri, Virendra Gajbhiye, Narendra Kumar Jain
PDF
S Jeevanandham, D Dhachinamoorthi, V Senthil, K B Chandra Sekhar
PDF
Nahla S Barakat
PDF
K Senthil Kumaran, S Y Manjunath, Vinay V Wamorkar
PDF
Shrikant P Beloshe, Dhanyakumar D Chougule, Rohit R Shah, Dhananjay S Ghodke, Nagnath D Pawar, Rahul P Ghaste
PDF
Editor AJP
PDF